• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W KONKURSIE....

Czytaj dalej →

III TURNIEJ SOŁECTW O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA

  Śmiechu, rywalizacji i dobrej zabawy nie brakowało w III Turnieju Sołectw o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Andrzeja Żygadło...

Czytaj dalej →

SPIS POWSZECHNY TYLKO DO 30 WRZEŚNIA!

Przypominamy o Narodowym Spisie Powszechnym!...

Czytaj dalej →

Zaproszenie na Turniej Sołectw

Zapraszamy wszystkich do wspólnej sportowej zabawy a mieszkańców sołectw i osiedli do kibicowania swoim druzynom!...

Czytaj dalej →

ZAJĘCIA GITARY - ZAPRASZAMY

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do nauki gry na gitarze akustycznej, klasycznej....

Czytaj dalej →

JUBILEUSZ 100-LECIA ORKIESTRY DETEJ OSP W ŁOPUSZCE WIELKIEJ

16 czerwca 2013r. Obchody Jubileuszu 100-lecia Orkiestry Dętej OSP w Łopuszce Wielkiej  rozpoczęły się przemarszem zaproszonych Orkiestr do Kościoła pw. NMP Królowej Polski w Łopuszce Wielkiej, gdzie odbyła się Uroczysta Msza Święta, którą celebrował Ks. Prałat Jan Bielec, a homilię wygłosił  Ks. Grzegorz Gładysz.

 Po Mszy Świętej odbyło się poświęcenie wozu strażackiego,  następnie Orkiestry szykiem marszowym udały się na plac przed Dom Strażaka, gdzie Prezes Honorowy  OSP Józef Bochnak przywitał zaproszonych gości, wśród nich Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Pana Jacka Sołek, Kpt  Tadeusza Dobrowolskiego,  Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga  Panią Teresę Argasińską, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kańczudze Pana Emila Drąg, Skarbnika Miasta i Gminy Kańczuga Panią Małgorzatę Michno, Dyrektora Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze Pana Jana Krupińskiego, Orkiestry Dęte OSP  z Markowej, Sieteszy, Kańczugi, członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuszce Wielkiej oraz wszystkich przybyłych na tę uroczystość.  

 Następnie druh Andrzej Zięba    przedstawił rys historyczny Orkiestry .

 

           Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuszce Wielkiej powstała w 1913 roku, a jej założycielami byli Walenty i Andrzej Kukułka, Andrzej Zięba oraz Ignacy Pawłowski.  Początki orkiestry nie były łatwe. Orkiestra liczyła zaledwie 13 członków i borykała się z brakiem instrumentów, które były kupowane wyłącznie z własnych środków. Pierwszym kapelmistrzem i nauczycielem był Pan Bochenek z Dynowa, który pełnił tę funkcję do roku 1932. Następnie obowiązki kapelmistrza objął rodak z naszej miejscowości, Pan Józef Olech – utalentowany członek orkiestry, który prowadził orkiestrę przez ponad 40lat. W okresie powojennym przy wydatnej pomocy i współpracy orkiestry organizowano różne imprezy i zabawy, z których to uzyskany dochód przeznaczano na remonty oraz zakup instrumentów muzycznych oraz rozwój naszej miejscowości. Lata 50-te XX wieku to nieustające pasmo sukcesów orkiestry dętej z Łopuszki Wielkiej pod batutą Józefa Olecha. Orkiestra bierze czynny udział we wszystkich świętach państwowych dając własne koncerty w sąsiednich wioskach i  miastach, o czym świadczą artykuły w Nowinach Rzeszowskich. W maju 1951 r. orkiestra bierze udział w eliminacjach rejonowych w Przeworsku zdobywając I miejsce, tym samym kwalifikując się do eliminacji wojewódzkich w Rzeszowie. Ponadto w roku 1950  zespół  brał udział w Centralnych dożynkach w Lublinie, a  w roku 1952 w Krakowie. Nadmienić trzeba, że orkiestra nagrała utwory do polskiego Radia i Telewizji co było wielkim wyróżnieniem. W dowód uznania za pracę zespół otrzymał w tym okresie wiele dyplomów, nagród i wyróżnień za upowszechnianie polskiej muzyki i kultury. W roku 1974 kapelmistrz Józef Olech odchodzi z orkiestry, a jego miejsce zajmuje tymczasowo Tadeusz Czepiel.  Następnie funkcję tę przejmuje Karol Pydo i pełni ją do roku 1994. Pod jego kierownictwem orkiestra uczestniczy w licznych przeglądach regionalnych orkiestr dętych, uświetnia swą obecnością uroczystości kościelne i świeckie, a także bierze udział w ceremoniach związanych z pielgrzymką Papieża Jana Pawła II do Polski. Po śmierci Karola Pydo w 1994 roku, kapelmistrzem orkiestry dętej w Łopuszce Wielkiej zostaje Stanisław Bochnak. Pod jego batutą orkiestra nadal prowadzi aktywną działalność muzyczną występując zarówno podczas lokalnych uroczystości strażackich, państwowych, religijnych, jak i na przeglądach regionalnych orkiestr dętych. Od 1998 roku do dnia dzisiejszego funkcję kapelmistrza pełni Andrzej Osmyk. Z jego inicjatywy orkiestra uczestniczy w Jubileuszowym Koncercie zorganizowanym z okazji 80 rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II w Wadowicach w maju 2000 roku, a cztery miesiące później, w ramach obchodów Jubileuszu Roku 2000 w Archidiecezji Przemyskiej, orkiestra bierze udział w uroczystej Mszy Świętej na rynku w Przemyślu. Dzięki staraniom nowego kapelmistrza zakupiono nowe instrumenty, wprowadzono system regularnych, cotygodniowych prób, zaprojektowano i wykonano logo orkiestry, a także założono grupę Cheerleaderek. Jednocześnie z objęciem swojego stanowiska, dyrygent Andrzej Osmyk rozpoczyna zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łopuszce Wielkiej, mające na celu naukę gry na instrumentach dętych, przygotowując i kształcąc w ten sposób przyszłych członków orkiestry. W latach 2006 do dzisiaj  orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuszce Wielkiej prowadzi bardzo ożywioną i aktywną działalność, biorąc udział zarówno w uroczystościach kościelnych jak i świeckich.

W  czasach dzisiejszych w orkiestrze  na młodych muzyków stawia się najbardziej. Wszyscy mają przekonanie, że ciężka praca kapelmistrza i instruktorów nad kształtowaniem talentu młodych muzyków pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość Orkiestry Dętej w Łopuszce Wielkiej.

 

        Niezwykle miłym akcentem uroczystości były podziękowania i życzenia dla  Jubilatki. Jako pierwszy podziękowania muzykom złożył Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Pan Jacek Sołek,  w imieniu  duchowieństwa podziękowania i życzenia złożył Ks.  Tadeusz Drzymota, rodacy Ks. Prałat Jan Bielec i Ks.Grzegorz Gładysz. Duchowni również przekazali instrumenty, puzon i saksofon tenorowy zakupione dzięki hojności wiernych z Parafii Łopuszka Wielka.

Kapelmistrzowie Orkiestry Dh Andrzej Osmyk, Dh Wiktor Malik, Dh Stanisław Bochnak zostali obdarowani okolicznościowymi pamiątkami.

W trakcie trwania uroczystości Medalami za zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali najbardziej zasłużeni członkowie Straży Pożarnej, Złoty Medal otrzymał Dh Wiktor Skóra, Brązowy Medal Dh Paweł Zając i Dh Mateusz Malik, Odznakę Strażak Wzorowy Dh Edward Ilasz.

Zaproszeni goście i mieszkańcy Wsi Łopuszka Wielka usłyszeli na żywo Hejnał Wieży Mariackiej w Krakowie w wykonaniu hejnalisty starszego sekcyjnego Łukasza Włodarczyka.

 

Gdy już życzenia i podziękowania zostały złożone, zabrzmiały mocne dźwięki dętych instrumentów. Jako pierwsza wystąpiła ze swoim koncertem Orkiestra Dęta z Markowej następnie koncertowała Orkiestra Dęta z Kańczugi, kolejnie Orkiestra Dęta z Sieteszy i na końcu koncert dała Jubilatka - Orkiestra Dęta z Łopuszki Wielkiej.

Koncert jubileuszowy  był popisem kunsztu muzyków, wszyscy widzowie uczestniczący w koncercie mogli się przekonać, jak wielką pracę w orkiestrze wykonują  kapelmistrzowie występujących Orkiestr Dętych -   Andrzej Osmyk, Wiesław Solarz, Dariusz Dudek.

Po zakończeniu koncertu wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali Jubilatce chóralne następne  „Sto lat”.

Na zakończenie obchodów Prezes OSP w Łopuszce Wielkiej Dh. Zbigniew Czepiel podziękował Wszystkim Orkiestrom jak również wszystkim przybyłym gościom za obecność i życzenia.

 Ostatnim punktem jubileuszowych uroczystości  było spotkanie integracyjne muzyków, sympatyków i zaproszonych gości, z życzeniami kolejnej setki żegnali się jubilaci i goście.

GALERIA FOTOGRAFII--------------------------->KLIKNIJ


Dodano 15:28 18-06-2013 przez OKMiG

Aktualne wydarzenia


archiwum aktualności →

Linki

Dane teleadresowe

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

ul. Parkowa 1
37-220 Kańczuga

NIP 794-16-86-192
Regon 001026929


Tel. 016-642-30-73

e-mail: okmig@op.pl