• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "POLSKA NIEPODLEGŁA"

        Rozdanie nagród nastapi 10 Listopada 2018r. w o godz 18:00 sali Widowiskowej Osrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.      Komisja konkursowa przy wyborze najlepszych prac brała pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu oraz walory artystyczne, oryginalność i pomysłowość, dobór kolorystyki, inwencję twórczą, technikę wykonania oraz samodzielność – stosownie do wieku....

Czytaj dalej →

Koncert DLA NIEPODLEGŁEJ w Kańczudze

     Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze zaprasza mieszkańców miasta i gminy Kańczuga na KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ ,  który odbędzie się w dniu 10.11.2018 r.  początek o godz. 18.00 w sali widowiskowej OKMiG , ul. Parkowa 1 .......

Czytaj dalej →

KONCERT DZIĘKCZYNNY 25.11.2018 r.

    Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła oraz Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze zapraszają na KONCERT DZIĘKCZYNNY, który odbędzie się w dniu 25 listopada 2018 r. o godz. 15.00  w Kościele Św. Michała Archanioła w Kańczudze...

Czytaj dalej →

Dzień Seniora 2018

                Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Kańczudze zorganizował „Dzień seniora”. Uroczystości odbyły się w dniu 18 października 2018 r. w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze z udziałem blisko 80 osób....

Czytaj dalej →

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY "Polska Niepodległa"

  Setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę obchodzić będziemy w listopadzie bieżącego roku. Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych....

Czytaj dalej →

Szkoła Muzyczna I - go stopnia w Kańczudze

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga informuje, iż z dniem 1 września 2014r. na terenie miasta i gminy Kańczuga rozpocznie działalność Szkoła Muzyczna I stopnia z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej w Kańczudze przy ul. Szkolnej 7.

Szkoła będzie prowadzić dwa cykle nauczania:

  1. Sześcioletni cykl kształcenia – o przyjęcie do klasy I szkoły muzycznej o sześcioletnim cyklu nauczania mogą się ubiegać uczniowie, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli co najmniej 5 lat i nie więcej niż 8 lat
  2. Czteroletni cykl kształcenia – o przyjęcie do klasy I szkoły muzycznej o czteroletnim cyklu kształcenia mogą ubiegać się uczniowie, którzy w danym roku kalendarzowym ukończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

W dniu 20 marca 2014 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim, a Gminą Kańczuga.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraża zgodę na utworzenie i prowadzenie przez Gminę Kańczuga z dniem 1 września 2014r. Szkoły Muzycznej I Stopnia. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister.

Kształcenie w Szkole Muzycznej I stopnia jest bezpłatne.

Zajęcia będą odbywać się po południu od poniedziałku do piątku.

Na przełomie miesiąca kwietnia i maja zostaną ogłoszone zapisy do Szkoły Muzycznej na następujące instrumenty:

- kontrabas, puzon, tuba, fortepian, klarnet, saksofon, skrzypce, gitara, trąbka, flet, akordeon, perkusja.

Wnioski o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze będą do pobrania u Dyrektorów Szkół (przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum), do której obecnie uczęszcza dziecko oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze pok. nr. 13.

 

Źródło: www.kanczuga.pl
                                                                                                                                                                                                                                                                            Zapraszamy

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga

Jacek Sołek


Dodano 14:46 04-04-2014 przez OKMiG

Aktualne wydarzenia


archiwum aktualności →

Linki

Dane teleadresowe

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

ul. Parkowa 1
37-220 Kańczuga

NIP 794-16-86-192
Regon 001026929


Tel. 016-642-30-73

e-mail: okmig@op.pl