• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Koncert Niepodległościowy w Rączynie

     23.09.2018 r w Kościele Parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Rączynie odbył się Koncert Niepodległościowy ........

Czytaj dalej →

Zajęcia z karate - kyokushin - zapraszamy

     Zajęcia odbywają sie w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze w każdy poniedziałek i środę o godz. 17.00 Prowadzący : Bogdan Jeńć -  3 dan...

Czytaj dalej →

ZŁOTE GODY PAR MAŁŻEŃSKICH Z MIASTA I GMINY KAŃCZUGA

     „… i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”. Takie słowa pięćdziesiąt lat temu wypowiadały pary z Miasta i Gminy Kańczuga. Jubileusz pół wieku wspólnego życia świętowały uroczyście, 18 września 2018r. w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze....

Czytaj dalej →

Muzeum w terenie - film "Odpustowe pierniki z Kańczugi"

    27 września 2018 r. zapraszamy do OKMiG w Kańczudze na projekcję filmu "Odpustowe pierniki z Kańczugi"...

Czytaj dalej →

Koncert Niepodległościowy w Siedleczce

   16 września 2018 r. w Kościele Parafialnym w Siedleczce odbył się Koncert z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości......

Czytaj dalej →

GMINNY TURNIEJ WIEDZY PPOŻ i BRD

 

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze, organizator eliminacji gminnych Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym i Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”  informuje, iż  Eliminacje gminne odbędą się w dniu 10 kwietnia 2015r. w Sali Ośrodka Kultury Miasta

i Gminy w Kańczudze w następującej kolejności:

 

ü  Turniej Wiedzy Pożarniczej o godz. 900

ü  Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym o godz. 1015

 

      Uczestników proszę zgłaszać  do dnia 29 marca 2013r.  na adres e-mail lub pocztowy Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudz

 

REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

 

1. Termin eliminacji gminnych: 10 kwietnia  2015 r.   (godz. 9 00)

 

2. Termin zgłoszeń – do 07 kwietnia 2015 r. ( do Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze).

 

3. Miejsce, w którym odbędą się eliminacje –  Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.

 

4. Cele Turnieju:

 

·         popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej,

·         upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych i zasad postępowania na wypadek pożaru,

·         szerzenie praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej i organizacji ochrony przeciwpożarowej,

·         pogłębianie wiedzy z zakresu historii i tradycji ruchu strażackiego.

 

5. Uczestnicy:

·         I grupa - uczniowie szkół podstawowych,

·         II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych.

 

Do etapu gminnego można zgłosić trzech uczniów z każdej grupy wiekowej.

 

6. Zakres tematyczny Turnieju Wiedzy Pożarniczej:

·         tradycja i historia straży pożarnych,

·         umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa,

·         organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej,

·         organizacja i zadania OSP oraz ich Związku,

·         przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,

·         organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,

·         sprzęt  ratowniczo - gaśniczy,

·         instalacje i urządzenia przeciwpożarowe,

·         zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, zbiorów, transportu, składowania palnych płodów rolnych i substancji niebezpiecznych,

·         zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru,

·         zasady udzielania pierwszej pomocy,

·         Ochotnicza Straż Pożarna w Kańczudze.

 

7. Eliminacje gminne zostaną przeprowadzone w formie pisemnej – test.

 

8. Turniej Wiedzy Pożarniczej ma charakter wieloetapowy (eliminacje szkolne, gminne, powiatowe, wojewódzkie, centralne).

 

     Zwycięzcy gminnego etapu Turnieju będą reprezentować Miasto i Gminę Kańczuga w etapie powiatowym. Miejsce i dokładny termin eliminacji powiatowych zostanie ogłoszony w dniu konkursu

 tj. 10  kwietnia 2015 r.

 

 


 

REGULAMIN TURNIEJU WIEDZY

O BEZPIECZEŃSTWIE  W  RUCHU  DROGOWYM

 

1. Termin eliminacji gminnych: 10 kwietnia 2015 r. (godz. 1015 )

 

2. Termin zgłoszeń – do 07 kwietnia 2015 r. ( Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze).

 

3. Miejsce, w którym odbędą się eliminacje –  Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.

 

4. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu    

    bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

 

·         popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

·         kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

·         popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu,

·         popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

 

5. Uczestnicy:

·         I grupa - uczniowie Szkół Podstawowych,

·         II grupa - uczniowie Szkół Gimnazjalnych.

 

Do etapu gminnego można zgłosić trzech  uczniów  z  każdej  grupy  wiekowej.

 

6. Zakres tematyczny Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym:

·         zasady i przepisy ruchu drogowego, przede wszystkim dot. ruchu pieszych i rowerzystów,

·         znaki drogowe,

·         sytuacje w ruchu drogowym (m.in. skrzyżowania)

·         zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

7. Eliminacje gminne zostaną przeprowadzone w formie pisemnej – test.

 

8. Turniej  ma charakter wieloetapowy.

 

     Zwycięzcy gminnego etapu Turnieju będą reprezentować Miasto i Gminę Kańczuga w etapie powiatowym. Miejsce i dokładny termin eliminacji powiatowych  zostanie ogłoszony w dniu konkursu

 tj. 10 kwietnia 2015 r.

                                                                                                                                                                                                                                 Organizator

 

 


Dodano 15:42 07-04-2015 przez OKMiG