• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Koncert Niepodległościowy w Rączynie

     23.09.2018 r w Kościele Parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Rączynie odbył się Koncert Niepodległościowy ........

Czytaj dalej →

Zajęcia z karate - kyokushin - zapraszamy

     Zajęcia odbywają sie w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze w każdy poniedziałek i środę o godz. 17.00 Prowadzący : Bogdan Jeńć -  3 dan...

Czytaj dalej →

ZŁOTE GODY PAR MAŁŻEŃSKICH Z MIASTA I GMINY KAŃCZUGA

     „… i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”. Takie słowa pięćdziesiąt lat temu wypowiadały pary z Miasta i Gminy Kańczuga. Jubileusz pół wieku wspólnego życia świętowały uroczyście, 18 września 2018r. w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze....

Czytaj dalej →

Muzeum w terenie - film "Odpustowe pierniki z Kańczugi"

    27 września 2018 r. zapraszamy do OKMiG w Kańczudze na projekcję filmu "Odpustowe pierniki z Kańczugi"...

Czytaj dalej →

Koncert Niepodległościowy w Siedleczce

   16 września 2018 r. w Kościele Parafialnym w Siedleczce odbył się Koncert z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości......

Czytaj dalej →

Regionalny Przegląd Kapel za nami.

Doroczny Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych odbył się w niedzielę 15 maja 2016r. w Kańczudze. Jego głównym celem jest wyłonienie wykonawców do udziału w 50 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą oraz 50 „Sabałowych Bajań” Festiwalu Folkloru Polskiego w Bukowinie Tatrzańskiej, ale równie istotne dla organizatorów jest kultywowanie i popularyzacja tradycji folkloru, szczególnie wśród najmłodszego pokolenia. Nikogo nie dziwił więc widok występującej wspólnie na scenie młodzieży i osób starszych, gdzie nierzadko różnica wieku wynosiła nawet ponad 50 lat.

Organizowany przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych, to jedna z większych imprez folklorystycznych w regionie.

W tegorocznej edycji wystąpiło ponad 250 śpiewaków, instrumentalistów i kapel ludowych. Przegląd typuje uczestników do dwóch ogólnopolskich festiwali, obejmuje swoim zasięgiem cztery powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, jedynie w eliminacjach do Kazimierza w kategorii Kapele Ludowe i soliści-instrumentaliści zasięg rozszerza się o powiaty: łańcucki i leżajski.

Głównym celem Przeglądu jest ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego, a także popularyzacja i ożywianie tych tradycji w społeczeństwie, celem konkursu w kategorii Duży-Mały jest zachęcanie dzieci i młodzieży do kontynuacji muzykowania i śpiewania przejętego od swoich mistrzów a charakterystycznego dla danego regionu.

Przegląd ma charakter konkursu w którym biorą udział:

- kapele ludowe, których skład i repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu – bez udziału solistów–śpiewaków

- soliści i instrumentaliści, grający na tradycyjnych instrumentach

- soliści – śpiewacy oraz zespoły śpiewacze bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego

- oraz dzieci i młodzież w kategorii „Duży-Mały”, które prezentują tradycje instrumentalne i wokalne przejęte od swoich mistrzów (instrumentalistów, śpiewaków ludowych).

Barwny ludowy korowód prowadzony przez Kapelę Ludową z Gniewczyny i Grodziska przemaszerował na Halę Sportową w Kańczudze, gdzie rozpoczęły się przesłuchania konkursowe. Na scenie wystąpiło ponad dwieście pięćdziesiąt artystów ludowych, którzy śpiewali i grali różnorodne utwory. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska potraw regionalnych przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Łopuszki Wielkiej i Siedleczki oraz stoisko przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze. Powołane przez organizatorów Jury oceniało typowość repertuaru – jego zgodność z tradycją danego regionu, charakterystyczny sposób i styl wykonania, cechy gwarowe pieśni oraz poziom artystyczny prezentacji. Poniżej zamieszczamy Protokół .

 

 

                                  P r o t o k ó ł 

z  obrad komisji oceniającej uczestników Regionalnego Przeglądu Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych

15 maja 2016 r. w Kańczudze – eliminacji do:

- 50. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

 - 50. „Sabałowych Bajań” Festiwalu Folkloru Polskiego w Bukowinie Tatrzańskiej

 

Komisja w składzie:

Katarzyna Ignas – etnograf

Jolanta Danak-Gajda – etnomuzykolog

Stanisław Szabat – muzyk

po wysłuchaniu 35 prezentacji w pięciu kategoriach postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii kapel ludowych:

I nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (pięćset złotych 00/100) ufundowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga wraz z nominacją do 50. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym dla Kapeli Ludowej „Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego

Dwa wyróżnienia w wysokości po 200 zł (dwieście zł 00/100) każde, ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga otrzymują:

- Kapela Ludowa z Gniewczyny trynieckiej

- Kapela Ludowa „Młoda Gać” z Gaci

W kategorii soliści-instrumentaliści:

I Nagroda w wysokości 200 zł (dwieście zł 00/100) ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu wraz z nominację do 50. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym dla skrzypka Stanisława Porębnego z Bud Łańcuckich

W kategorii „Duży-Mały”:

Dwie równorzędne I Nagrody w wysokości po 200 zł (dwieście zł 00/100) każde, ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga otrzymują:

- Grupa Śpiewacza „Stokrotki” z Cewkowa z Anielą Mrówką wraz z nominację do 50. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

- Anna Rydzik wraz z Michałem Rydzikiem z Grodziska Dolnego /cymbały/ wraz z nominacją na 50. „Sabałowe Bajania” Festiwal Folkloru polskiego w Bukowinie Tatrzańskiej

Wyróżnienie w wysokości 100 zł (sto zł 00/100) ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu Zespół Śpiewaczy przy Szkole podstawowej w Zarzeczu z Moniką Stepień

W kategorii soliści-śpiewacy:

Dwie równorzędne I Nagrody w wysokości po 150 zł (sto pięćdziesiąt zł 00/100) każda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu:

- wraz z nominację do 50. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym dla Jerzego Urbana z Wyszatyc

- wraz z nominacją na 50. „Sabałowe Bajania” Festiwal Folkloru Polskiego w Bukowinie Tatrzańskiej Anieli Mrówki z Cewkowa

Dwie równorzędne II Nagrody w wysokości po 100 zł (sto zł 00/100) każda ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga otrzymują:

- Danuta Nieckarz ze Starego Dzikowa

- Zofii Hadro z Wierzbnej

III Nagroda w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt zł 00/100) ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla Janiny Horodeckiej z Grzęski

W kategorii zespoły śpiewacze:

Równorzędne dwie I Nagrody w wysokości po 550 zł (pięćset pięćdziesiąt zł 00/100) każda ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu:

- wraz z nominacją do 50. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym dla Zespołu Śpiewaczego „Grzęszczanie” z Grzęski

- wraz z nominacją na 50. „Sabałowe Bajania” Festiwal Folkloru Polskiego w Bukowinie Tatrzańskiej dla Zespołu Śpiewaczego „Krzeczowiczanki” z Krzeczowic

Dwie równorzędne II Nagrody w wysokości po 350 zł (trzysta pięćdziesiąt zł 00/100) każda, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymuje:

- Zespół Śpiewaczy „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa

- Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego

Dwie równorzędne III Nagrody w wysokości po 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, ufundowane przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze otrzymują;

- Zespół Śpiewaczy „Wierzbianie” z Wierzbnej

- Grupa Śpiewacza „Wyszatyczanie” z Wyszatyc

Sześć wyróżnień w wysokości po 150 zł (sto pięćdziesiąt zł 00/100) każde, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymują:

- Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej

- Zespół Śpiewaczy „Studzieńczanki” ze Studziana

- Zespół Śpiewaczy „Dębowianie” z Dębowa

- Zespół Śpiewaczy „Gacanki” z Gaci

- Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa

- Zespół Śpiewaczy z Kisielowa

       Komisja stwierdza z zadowoleniem wysoki, wyrównany poziom prezentacji. Nagrodzone i wyróżnione zostały zespoły które zaprezentowały program zgodny z regulaminem obu konkursów tzn. posiadały autentyczny i oryginalny repertuar, zachowywały styl muzykowania i śpiewu ludowego. Zwracamy także uwagę na ogólny wyraz artystyczny i kompletny strój ludowy. Doceniamy bardzo zróżnicowany repertuar. Zalecenia komisji: - dobierać skład kapeli zgodny z tradycją regionu - wykorzystać instrumenty do funkcji jaką powinny pełnić w kapeli - dobierać repertuar odpowiedni do płci i wieku wykonawców - unikać śpiewu językiem literackim („ę”, „ą”), śpiewać gwarą. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Cieszymy się wraz z Organizatorami z tak licznego udziału zespołów w przeglądzie.

Dziękujemy fundatorom nagród oraz organizatorom za przeprowadzenie Regionalnego Przeglądu Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych.

>>>FOTORELACJA>>>

Video

Video

TVP Rzeszów


Dodano 18:50 16-05-2016 przez OKMiG