• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "POLSKA NIEPODLEGŁA"

        Rozdanie nagród nastapi 10 Listopada 2018r. w o godz 18:00 sali Widowiskowej Osrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.      Komisja konkursowa przy wyborze najlepszych prac brała pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu oraz walory artystyczne, oryginalność i pomysłowość, dobór kolorystyki, inwencję twórczą, technikę wykonania oraz samodzielność – stosownie do wieku....

Czytaj dalej →

Koncert DLA NIEPODLEGŁEJ w Kańczudze

     Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze zaprasza mieszkańców miasta i gminy Kańczuga na KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ ,  który odbędzie się w dniu 10.11.2018 r.  początek o godz. 18.00 w sali widowiskowej OKMiG , ul. Parkowa 1 .......

Czytaj dalej →

KONCERT DZIĘKCZYNNY 25.11.2018 r.

    Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła oraz Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze zapraszają na KONCERT DZIĘKCZYNNY, który odbędzie się w dniu 25 listopada 2018 r. o godz. 15.00  w Kościele Św. Michała Archanioła w Kańczudze...

Czytaj dalej →

Dzień Seniora 2018

                Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Kańczudze zorganizował „Dzień seniora”. Uroczystości odbyły się w dniu 18 października 2018 r. w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze z udziałem blisko 80 osób....

Czytaj dalej →

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY "Polska Niepodległa"

  Setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę obchodzić będziemy w listopadzie bieżącego roku. Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych....

Czytaj dalej →

Informacja o projektach realizowanych w ramach PPWOW-Programu Integracji Społecznej przez OKMiG w Kańczudze

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich z Programu Integracji Społecznej w terminie od 15 Lipca 2010r. do 10 Września 2010r. zrealizował projekt którego pierwszym etapem było utworzenie Centrum wsparcia organizacji pozarządowych i Grup nieformalnych działających na terenie miasta i gminy Kańczuga, mające na celu wsparcie szkoleniowe, doradcze i informacyjne.

Pod koniec Sierpnia w Ośrodku w Hadlach Szklarskich odbyły się warsztaty w ramach „Szkoły Liderów Lokalnych” nt. „Rola Lidera w podejmowaniu i realizacji ważnych zadań społecznych”, które przeprowadzili Barbara i Roman Szmyd, oraz Przemysław i Iwona Sodomir, psycholodzy, trenerzy ze Stowarzyszenia RPP „Integracja” w Nisku. W porozumieniu z gminą Rożwienica realizującą również PPWOW Program Integracji Społecznej warsztaty zostały przeprowadzone wspólnie. Skierowane zostały do osób, które działają na rzecz swoich środowisk, dostrzegają w nich potrzeby zmian i angażują innych, by je przeprowadzać, chcą się rozwijać jako liderzy swoich społeczności i mają gotowość do pracy nad swoim rozwojem liderskim.

Szkoła Liderów była okazją do spotkania i wspólnej pracy dla ludzi różnych sektorów i różnych gmin. Głównym celem była edukacja liderek i liderów życia publicznego, poprzez przekazanie im umiejętności i wiedzy potrzebnej w działalności społeczno-politycznej oraz stworzenie przestrzeni do rozwijania postaw i poglądów. W czasie warsztatów „Szkoły liderów lokalnych” uczestnicy poznali problematykę liderstwa, zaangażowania społeczności lokalnej, skutecznej komunikacji, konfliktu i konsensusu, zdobyli umiejętność rozwiązywania konfliktów, jednoczenia ludzi o różnych poglądach i interesach wokół spraw ważnych dla społeczności lokalnych. Bardzo ciekawym elementem warsztatów organizowanych w ramach Szkoły Liderów była wymiana doświadczeń pomiędzy gminą Kańczuga a gminą Rożwienica.

Efektem końcowym wieńczącym projekt było zorganizowanie w dniu 05 września w ramach miejsko-gminnych dożynek „Gali Społeczników”, podczas której wyróżnione zostały osoby zasługujące na miano społecznego lidera. Podczas spotkania bardzo dużym powodzeniem cieszyła się degustacja regionalnych, tradycyjnych potraw przygotowanych przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszone w Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet w gminie Kańczuga.

 

 


 
Galeria<br>GALA SPOŁECZNIKÓW- KGW ŁOPUSZKA WIELKA
GALA SPOŁECZNIKÓW- KGW ŁOPUSZKA WIELKA
Galeria<br>GALA SPOŁECZNIKÓW KGW KRZECZOWICE
GALA SPOŁECZNIKÓW KGW KRZECZOWICE
Galeria<br>GALA SPOŁECZNIKÓW W RAMACH MIEJSKO GMINNYCH DOŻYNEK
GALA SPOŁECZNIKÓW W RAMACH MIEJSKO GMINNYCH DOŻYNEK
Galeria<br>GALA SPOŁECZNIKÓW W RAMACH MIEJSKO GMINNYCH DOŻYNEK
GALA SPOŁECZNIKÓW W RAMACH MIEJSKO GMINNYCH DOŻYNEK
 
Galeria<br>GALA SPOŁECZNIKÓW W RAMACH MIEJSKO GMINNYCH DOŻYNEK
GALA SPOŁECZNIKÓW W RAMACH MIEJSKO GMINNYCH DOŻYNEK
Galeria<br>GALA SPOŁECZNIKÓW W RAMACH MIEJSKO GMINNYCH DOŻYNEK
GALA SPOŁECZNIKÓW W RAMACH MIEJSKO GMINNYCH DOŻYNEK
Galeria<br>GALA SPOŁECZNIKÓW W RAMACH MIEJSKO GMINNYCH DOŻYNEK
GALA SPOŁECZNIKÓW W RAMACH MIEJSKO GMINNYCH DOŻYNEK
Galeria<br>GALA SPOŁECZNIKÓW W RAMACH MIEJSKO GMINNYCH DOŻYNEK
GALA SPOŁECZNIKÓW W RAMACH MIEJSKO GMINNYCH DOŻYNEK
 
Galeria<br>GALA SPOŁECZNIKÓW  SAK KAŃCZUGA
GALA SPOŁECZNIKÓW SAK KAŃCZUGA
Galeria<br>WARSZTATY W RAMACH SZKOŁY LIDERÓW-HADLE SZKLARSKIE
WARSZTATY W RAMACH SZKOŁY LIDERÓW-HADLE SZKLARSKIE
Galeria<br>WARSZTATY W RAMACH SZKOŁY LIDERÓW-HADLE SZKLARSKIE
WARSZTATY W RAMACH SZKOŁY LIDERÓW-HADLE SZKLARSKIE
Galeria<br>WARSZTATY W RAMACH SZKOŁY LIDERÓW-HADLE SZKLARSKIE
WARSZTATY W RAMACH SZKOŁY LIDERÓW-HADLE SZKLARSKIE
 
 


Dodano 20:17 13-09-2010 przez OKMiG

Aktualne wydarzenia


archiwum aktualności →

Linki

Dane teleadresowe

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

ul. Parkowa 1
37-220 Kańczuga

NIP 794-16-86-192
Regon 001026929


Tel. 016-642-30-73

e-mail: okmig@op.pl