• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2017

  Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga zaprasza Laureatów Konkursu na uroczyste wręczenie nagród do Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga w dniu 15 grudnia 2017 r. o godzinie 12:00....

Czytaj dalej →

MIKOŁAJKOWY SPEKTAKL

  Na jedną z najbardziej znanych baśni Hansa Christiana Andersena "Królowa Śniegu "  Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze zaprosił dzieci....

Czytaj dalej →

Złote Gody

                 28 Listopada 2017r.w niezwykle uroczystej oprawie 12 par małżeńskich z Gminy Kańczuga świętowało jubileusz 50-lecia pożycia  małżeńskiego....

Czytaj dalej →

V Powiatowy Przegląd Taneczny KATARZYNKI

   W dniu 25 listopada 2017 r. Zespół Pieśni i Tańca "SIETESZANIE" z Sieteszy działający pod patronatem OKMiG w Kańczudze zdobył I miejsce w kategorii Szkół Podstawowych podczas Powiatowego Przeglądu Tanecznego w Przeworsku ......

Czytaj dalej →

Mikołajki z Ośrodkiem Kultury!

      Serdecznie zapraszamy na Mikołajkowy Spektakl pt." Królowa Śniegu" . Wspaniałe Widowisko dla dzieci i młodzieży w wykonaniu aktorów Teatru Bazyl z Przemyśla ....

Czytaj dalej →

IV Gminny Konkurs Szopka Betlejemska

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze  Organizator IV Gminnego Konkursu  "Szopka Betlejemska"   zaprasza dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Kańczuga oraz uczniów uczęszczających do Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Kańczuga do udziału w konkursie, do 04 grudnia 2017r. przyjmować będziemy szopki przestrzenne wykonane dowolną techniką o stabilnej konstrukcji, zachęca sie do użycia surowców naturalnych.

Zwycięskie prace wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie na Bożonarodzeniową Szopkę Domową organizowanym przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Więcej informacji w zamieszczonym poniżej Regulaminie.  

 

REGULAMIN IV GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „SZOPKA BETLEJEMSKA ”

ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

ul. Parkowa 1; 37-220 Kańczuga

CEL KONKURSU:

Poznawanie i kultywowanie tradycji obrzędowych Świąt Bożego Narodzenia, poprzez zastosowanie różnych technik i form plastycznych rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, uzdolnień plastycznych i doskonalenie możliwości warsztatowych poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach. Liczymy, ze dzięki konkursowi zmotywujemy dzieci i młodzież do przywrócenia lub kontynuowania tradycji wykonywania szopek domowych, tych oryginalnych, wyjątkowych, wykonywanych z potrzeby serca. Wspólnie spędzony czas na zasadzie Mistrz-Uczeń motywuje rodziców, dziadków do przekazywania informacji, umiejętności i zachowania regionalnych tradycji.

WARUNKI KONKURSU:

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Kańczuga oraz uczniów uczęszczających do Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Kańczuga. Prace będą oceniane w czterech kategoriach:

I klasy I-III Szkół Podstawowych

II klasy IV-VI Szkół Podstawowych

III klasa VII SP oraz II-III Gimnazjum

IV Szkoły Ponadgimnazjalne

- szopki przestrzenne wykonane dowolną techniką o stabilnej konstrukcji

- koniecznie z uwzględnieniem ważnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.

Najwyżej ocenione zostaną prace wykonane z użyciem surowców naturalnych: drewno, tektura, papier, bibuła, skrawki materiałów, futra, słoma, gałązki drzew iglastych.

Nie wyklucza się użycia: plasteliny, gipsu, masy solnej, gliny, masy plastycznej.

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.

Praca musi być oznaczona metryczką dobrze przytwierdzoną do przedmiotu zawierającą następujące informacje:

-imię i nazwisko,

-klasa, nazwa szkoły lub instytucji,

-imię i nazwisko opiekuna

oraz kto przekazał umiejętności wykonawcze(pokrewieństwo)Mistrz-Uczeń

Prace należy dostarczyć do Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. Parkowa 1  do 04 grudnia 2017r.

OCENA I NAGRODY:

Oceny dokona komisja powołana przez Organizatora.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.

 Wręczenie nagród gminnego konkursu nastąpi w dniu 14.01.2018 r. ok godz. 17:00 podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który będzie miał miejsce w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.

Zwycięskie prace wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie na Bożonarodzeniową Szopkę Domową organizowanym przez Centrum Kulturalne w Przemyślu, gdzie rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Ludowego Jarmarku Bożonarodzeniowego 17 grudnia 2017r. w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

Organizator Gminnego Konkursu zobowiązuje się zwycięskie prace dostarczyć na w/w Konkurs Wojewódzki do Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

Ze złożonych prac zorganizowana zostanie wystawa w Sali OKMiG w Kańczudze (m.in. podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kańczudze) w terminie od 20.12. 2017r.

do14.01.2018r.  Po tym terminie prace należy odebrać.

                                                                             ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


Dodano 08:58 14-11-2017 przez OKMiG

Aktualne wydarzenia


archiwum aktualności →

Linki

Dane teleadresowe

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

ul. Parkowa 1
37-220 Kańczuga

NIP 794-16-86-192
Regon 001026929


Tel. 016-642-30-73

e-mail: okmig@op.pl