• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych

   W dniu 20 maja 2018 r. w Hali Sportowej przy ul. Parkowej odbędzie się Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych......

Czytaj dalej →

Anita Włodarczyk w Kańczudze

  W dniu 7 maja 2018 r. na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w Hali Sportowej w Kańczudze lekcje WF prowadziła wielokrotna mistrzyni świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk...

Czytaj dalej →

Święto Konstytucji 3-go Maja 2018

   W dniu 3 -go Maja 2018 r. odbyły się w Kańczudze Obchody Święta Konstytucji......

Czytaj dalej →

Obchody "Dnia Inwalidy"

W czwartek 19 kwietnia 2018 r. w sali OKMiG w Kańczudze odbyły się Obchody Światowego Dnia Inwalidy......

Czytaj dalej →

Miejsko -Gminne Eliminacje Turniejów BRD oraz OTWP - 2018

W dniu 17.04.2018 r. w OKMiG w Kańczudze odbyły się miejsko - gminne eliminacje Turniejów BRD i OTWP.......

Czytaj dalej →

Wyjazd Szkoleniowo - Studyjny w ramach Programu Integracji Społecznej

"Wiemy więcej, działamy lepiej i sprawniej na rzecz społeczności lokalnych" w ramach Programu Integracji Społecznej wykonywanego przez Ośrodek Kultury Miasta i  Gminy w Kańczudze.

W dniach 06 - 07 maja 2010 r. na zaproszenie władz gminy Nowy Żmigród (woj. podkarpackie) i Łukowica (woj. małopolskie) zorganizowano wizytę studyjną w której uczestniczyło 59 osób. Miasto i Gminę Kańczuga reprezentowali Pan Burmistrz inż. Jacek Sołek, Pani Sekretarz mgr Ewa Zając, osoby aktywne społecznie i członkinie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w gminie Kańczuga.

Celem wizyty studyjnej była wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z realizacją projektów ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, tak by jak najlepiej wykorzystać to w praktyce, promocja własnego regionu - pokazanie zasobów ludzkich i instytucjonalnych, wymiana informacji oraz zdobytych doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Głównym punktem pierwszego dnia wizyty było spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie z przedstawicielami władz Samorządu gminy Nowy Żmigród. Zastępca Wójta mgr inż. Franciszek Miśkowicz zapoznał uczestników wizyty z usługami realizowanymi na terenie tamtejszej gminy. Podczas spotkania na ludową nutę przywitał nas zespół folklorystyczny „Magórzanki", który powstał dzięki Programowi Integracji Społecznej oraz wspaniały taneczny występ młodzieży szkolnej. Po części artystycznej odbyło się spotkanie z  usługodawcami, którzy wymieniali swoje doświadczenia, w jaki sposób przebiega realizacja projektów Programu Integracji Społecznej w gminie Nowy Żmigród i  w gminie Kańczuga a w efekcie końcowym nastąpiła wymiana materiałów promocyjnych obu gmin.

Podczas drugiego dnia wyjazdu szkoleniowo - studyjnego odwiedziliśmy Gminę Łukowica w powiecie limanowskim, która także uczestniczy w PPWOW - Programie Integracji Społecznej, w której odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządu Gminy, wójtem gminy Panią Czesławą Rzadkosz, zastępcą i gminnym koordynatorem PIS. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, informacje uzyskane w trakcie z pewnością zaowocują w dalszej pracy. Bardzo ważna okazała się wymiana doświadczeń z realizacji PPWOW. Zastanawialiśmy się wspólnie, czy usługi i działania podjęte w gminach sprzyjają osiąganiu celów integracji społecznej. Dzięki wizycie studyjnej w obu gminach możliwe było uzyskanie praktycznych informacji bezpośrednio od osób, które zajmują się realizacją usług społecznych zasługujących na miano "Dobrej Praktyki". Wizyta ta była niezwykle ciekawa, wzbogaciła uczestników nie tylko w interesującą i pożyteczną wiedzę, ale też przysporzyła wiele radości, zadowolenia, pozwoliła się zrelaksować i odpocząć od codziennych spraw. Wszystkie panie z Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszone w Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet stanęły na wysokości zadania. Jean Marie Gustave Le Clezio - noblistapowiedział: "Przyszłość ludzkości jest w rękach kobiet, jestem o tym głęboko przekonany". Też jestem o tym przekonana po spędzeniu czasu w gronie naszego Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet(SAK) w gminie Kańczuga. Wymiana tych doświadczeń - jest nieocenioną wartością tej wizyty
 
- wyj_studyjny001.jpg
 
- wyj_studyjny002.jpg
 
- wyj_studyjny003.jpg
 
- wyj_studyjny004.jpg
 
- wyj_studyjny005.jpg
 
- wyj_studyjny006.jpg
 
- wyj_studyjny007.jpg
 
- wyj_studyjny008.jpg
 
- wyj_studyjny009.jpg

 


Dodano 18:00 10-05-2010 przez OKMiG