• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

DZIEŃ DZIECKA - ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI

                                                                                                ...

Czytaj dalej →

FESTYN NAD ZALEWEM

                                                                                                ...

Czytaj dalej →

RELACJA Z I FESTIWALU TAŃCA I PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

    17 maja odbył się I FESTIWAL TAŃCA I PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ KAŃCZUGA 2019...

Czytaj dalej →

Wykład dr nauk tech. Pana Adama Jaremy

     W dniu 16.05.2019 r. w OKMiG w Kańczudze odbył się wykład Dr nauk technicznych Pana Adama Jaremy......

Czytaj dalej →

I FESTIWAL TAŃCA I PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

                                   Serdecznie zapraszamy na I Festiwal Tańca i Piosenki Przedszkolnej :-)...

Czytaj dalej →

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY "Polska Niepodległa"

Setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę obchodzić będziemy w listopadzie bieżącego roku. Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.

Dostrzegając potrzebę szczególnego uhonorowania tej rocznicy, także poprzez formy artystyczne, Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym "Polska Niepodległa" .

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

 Wręczenie nagród Gminnego Konkursu Plastycznego "Polska Niepodległa" nastąpi w dniu 10.11.2018r. podczas uroczystego Koncertu z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, który będzie miał miejsce w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury.

Poniżej zamieszczamy REGULAMIN KONKURSU

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego „Polska Niepodległa”

zorganizowanego w ramach Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

I ORGANIZATOR

1. Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze Ul. Parkowa 1 ; 37-220 Kańczuga, tel. 16 642 30 73, e-mail: okmig@op.pl

II CELE KONKURSU

1. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem

2. Wzmacnianie świadomości narodowej

3. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

4. Kreatywne i aktywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej

III UCZESTNICY KONKURSU, WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs „Polska Niepodległa” adresowany jest do młodzieży i dzieci uczących się w Szkołach na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

2. Regulamin przewiduje kategorie wiekowe:

- szkoła podstawowa klasa I-III

- szkoła podstawowa klasa IV-VI

- szkoła podstawowa VII-VIII i III Gimnazjum

3. Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane własnoręcznie, niepublikowane wcześniej na innych konkursach – zgłoszenie pracy jest jednocześnie oświadczeniem o tych faktach.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną(np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, olejne, collage. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

6. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny.

7. Tematyka prac powinna być ściśle związana z tematyką konkursu dotyczącą upamiętnienia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

8. Każdą pracę należy opatrzyć metryczką(załącznik nr 1)

9. Prace należy dostarczyć do 31 października 2018r. do Budynku Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze(ul. Parkowa 1 ), do godz. 15:30, do pracy obowiązkowo należy dołączyć metryczkę.

10. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem zostaną odrzucone.

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora

2. Kryteria oceny: - zgodność pracy z tematem - jakość wykonania - oryginalność i pomysłowość - samodzielność (stosownie do wieku) - walory artystyczne tj. kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 07 listopada 2018r.

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną poinformowane telefonicznie.

3. Wręczenie nagród rzeczowych laureatom nastąpi w dniu 10 Listopada 2018r. o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej organizatora bezpośrednio przed Koncertem Niepodległościowym.

4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy Konkursu, biorący udział wyrażają zgodę na utrwalenia wizerunku prac oraz ich twórców za pomocą urządzeń do rejestracji dźwięku i obrazu oraz aparatów fotograficznych i ich wykorzystania na łamach prasy, Internetu w materiałach promocyjnych.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia. 3. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.

 

KONKURS PLASTYCZNY „Polska Niepodległa”

METRYCZKA PRACY

 

IMIĘ I NAZWISKO ........................................................................................

WIEK , KLASA .............................................................................................

ADRES ZAMIESZKANIA .............................................................................

NAZWA SZKOŁY ........................................................................................

OPIEKUN

(IMIĘ I NAZWISKO , TELEFON) ..............................................................

TYTUŁ PRACY ..........................................................................................

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

                                                                                                                          Podpis rodzica lub prawnego opiekuna


Dodano 09:52 12-10-2018 przez OKMiG

Aktualne wydarzenia


archiwum aktualności →

Linki

Dane teleadresowe

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

ul. Parkowa 1
37-220 Kańczuga

NIP 794-16-86-192
Regon 001026929


Tel. 016-642-30-73

e-mail: okmig@op.pl