• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

         ŻYCZENIA  WIELKANOCNE  ...

Czytaj dalej →

I KAŃCZUCKI KIERMASZ WIELKANOCNY 13.04.2019 R.

  13 kwietnia 2019 r. w Rynku Kańczuckim odbył się Kiermasz Wielkanocny......

Czytaj dalej →

I FESTIWAL TAŃCA I PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

                                                     Bardzo serdecznie zapraszamy na artystyczne prezentacje przedszkolaków z terenu Miasta i Gminy Kańczuga....

Czytaj dalej →

INFORMACJA

INFORMACJA ...

Czytaj dalej →

Miejsko -Gminne Eliminacje Turniejów BRD oraz OTWP - 2019

     5 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze odbyły się Miejsko -Gminne Eliminacje Turniejów BRD oraz OTWP......

Czytaj dalej →

ZAPROSZENIE DO V GMINNEGO KONKURSU "SZOPKA BETLEJEMSKA"

         Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze Organizator V Gminnego Konkursu "Szopka Betlejemska" zaprasza dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Kańczuga oraz uczniów uczęszczających do Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Kańczuga do udziału w konkursie, do 05 grudnia 2018r. przyjmować będziemy szopki przestrzenne wykonane dowolną techniką o stabilnej konstrukcji, zachęca sie do użycia surowców naturalnych.

Zwycięskie prace wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie na "Bożonarodzeniową Szopkę Domową" organizowanym przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Więcej informacji w zamieszczonym poniżej Regulaminie.

REGULAMIN

V GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „SZOPKA BETLEJEMSKA ”

ORGANIZATOR:

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze ul. Parkowa 1; 37-220 Kańczuga

CEL KONKURSU:

Poznawanie i kultywowanie tradycji obrzędowych Świąt Bożego Narodzenia, poprzez zastosowanie różnych technik i form plastycznych rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, uzdolnień plastycznych i doskonalenie możliwości warsztatowych poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach. Liczymy, ze dzięki konkursowi zmotywujemy dzieci i młodzież do przywrócenia lub kontynuowania tradycji wykonywania szopek domowych, tych oryginalnych, wyjątkowych, wykonywanych z potrzeby serca. Wspólnie spędzony czas na zasadzie Mistrz-Uczeń motywuje rodziców, dziadków do przekazywania informacji, umiejętności i zachowania regionalnych tradycji.

WARUNKI KONKURSU:

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Kańczuga oraz uczniów uczęszczających do Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Kańczuga. Prace będą oceniane w czterech kategoriach:

I klasy I-III Szkół Podstawowych

II klasy IV-VI Szkół Podstawowych

III klasa VIIVIII i SP III Gimnazjum

IV Szkoły Ponadgimnazjalne

- szopki przestrzenne wykonane dowolną techniką o stabilnej konstrukcji

- koniecznie z uwzględnieniem ważnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.

Najwyżej ocenione zostaną prace wykonane z użyciem surowców naturalnych: drewno, tektura, papier, bibuła, skrawki materiałów, futra, słoma, gałązki drzew iglastych. Nie wyklucza się użycia: plasteliny, gipsu, masy solnej, gliny, masy plastycznej.

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Praca musi być oznaczona metryczką dobrze przytwierdzoną do przedmiotu zawierającą następujące informacje: -imię i nazwisko, -klasa, nazwa szkoły lub instytucji, -imię i nazwisko opiekuna oraz kto przekazał umiejętności wykonawcze(pokrewieństwo)Mistrz-Uczeń

Prace należy dostarczyć do Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. Parkowa 1 do 05 grudnia 2018r.

OCENA I NAGRODY:

Oceny dokona komisja powołana przez Organizatora.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.

Wręczenie nagród gminnego konkursu nastąpi w terminie podanym przez Organizatora.

Zwycięskie prace wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie na "Bożonarodzeniową Szopkę Domową" organizowanym przez Centrum Kulturalne w Przemyślu, gdzie rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Ludowego Jarmarku Bożonarodzeniowego 16 grudnia 2018r. w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

Organizator Gminnego Konkursu zobowiązuje się zwycięskie prace dostarczyć na w/w Konkurs Wojewódzki do Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

Ze złożonych prac zorganizowana zostanie wystawa w Sali OKMiG w Kańczudze 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE :-)


Dodano 09:50 28-11-2018 przez OKMiG

Aktualne wydarzenia


archiwum aktualności →

Linki

Dane teleadresowe

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

ul. Parkowa 1
37-220 Kańczuga

NIP 794-16-86-192
Regon 001026929


Tel. 016-642-30-73

e-mail: okmig@op.pl