• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "POLSKA NIEPODLEGŁA"

        Rozdanie nagród nastapi 10 Listopada 2018r. w o godz 18:00 sali Widowiskowej Osrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.      Komisja konkursowa przy wyborze najlepszych prac brała pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu oraz walory artystyczne, oryginalność i pomysłowość, dobór kolorystyki, inwencję twórczą, technikę wykonania oraz samodzielność – stosownie do wieku....

Czytaj dalej →

Koncert DLA NIEPODLEGŁEJ w Kańczudze

     Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze zaprasza mieszkańców miasta i gminy Kańczuga na KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ ,  który odbędzie się w dniu 10.11.2018 r.  początek o godz. 18.00 w sali widowiskowej OKMiG , ul. Parkowa 1 .......

Czytaj dalej →

KONCERT DZIĘKCZYNNY 25.11.2018 r.

    Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła oraz Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze zapraszają na KONCERT DZIĘKCZYNNY, który odbędzie się w dniu 25 listopada 2018 r. o godz. 15.00  w Kościele Św. Michała Archanioła w Kańczudze...

Czytaj dalej →

Dzień Seniora 2018

                Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Kańczudze zorganizował „Dzień seniora”. Uroczystości odbyły się w dniu 18 października 2018 r. w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze z udziałem blisko 80 osób....

Czytaj dalej →

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY "Polska Niepodległa"

  Setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę obchodzić będziemy w listopadzie bieżącego roku. Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych....

Czytaj dalej →

REGULAMIN X GMINNEGO PRZEGLĄDU INSCENIZACJI BOŻONARODZEN

1.     Organizator

 

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

 

 2. Termin i miejsce

 

22 styczeń 2012 r.  początek godz. 14:30

 

sala  Ośrodka Kultury Miasta Gminy w Kańczudze

ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga

 

 3. Cel imprezy

 

- popularyzacja obrzędów i zwyczajów związanych z okresem

  Bożonarodzeniowym

- doskonalenie warsztatu teatralnego instruktorów  i zespołów                 

  biorących udział w przeglądzie

- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie tworzenia inscenizacji

 

4. Kryteria oceny i nagrody

 

 -dobór repertuaru

 -autentyczność obrzędów

 -scenografia

 -ogólny wyraz artystyczny

 Jury oceniające inscenizacje Bożonarodzeniowe przyzna nagrody

 ( upominki )  najlepszym zespołom. Wszystkim  zostaną wręczone dyplomy.

   5. Uczestnicy

W przeglądzie mogą brać udział dziecięce zespoły działające przy Szkołach Zespołach Szkolno-Gimnazjalnych i Przedszkolach z terenu miasta i gminy Kańczuga. Zespoły oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych.

 

a)      Grupa młodsza  klasy od 0 do III

b)      Grupa starsza klasy od IV i wyżej

 

 Czas trwania inscenizacji -  do 20 min !!

 Czas montażu scenografii nie może przekraczać 10 min.

6. Warunki uczestnictwa

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie karty zgłoszenia

 

do dnia 16.01.2012 r.

 

na adres:  OKMiG Kańczuga,

ul. Parkowa 1 , 37-220 Kańczuga                                                                                                        

 

                                                                                                                            

 7. Koszty podróży uczestników, transportu, dekoracji i rekwizytów                                       

pokrywają instytucje delegujące.

 

8. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, naświetlenie sceny,

  magnetofon i odtwarzacz płyt kompaktowych.

 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności

występujących zespołów.

                                                                                                                                            10. Wszystkie dzieci biorące udział w przeglądzie otrzymają poczęstunek.

 

                            

Wszelkich informacji udzielają instruktorzy OKMiG

pod nr tel. 16 642 30 73

wtorek godz. 8:00 - 16:00,

środa – piątek godz. 08:00 - 22:00

                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                   Z A P R A S Z A M Y   D O   U D Z I A Ł U  !

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO

X GMINNEGO PRZEGLĄDU INSCENIZACJI BOŻONARODZENIOWYCH

JASEŁKA2012

 

 

Nazwa zespołu ………………………………………………………………………………….………………

 

Instytucja patronująca

 

 ……….……………………………………………………………….…………………………

 

Dokładny adres i telefon instytucji

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko instruktora ………………………………………………………………………………………………….

Telefon ……………………………………… e-mail……………………

 

 

Kategoria wiekowa zespołu …………………………………………………………………………….……………..

Ilość osób w zespole + ilość osób towarzyszących

 

………………………………………………………………………………………………..

 

Warunki techniczne ( CD, oświetlenie itp. –wymienić jakie)

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Podpisanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie

danych osobowych uczestników przez organizatorów Przeglądu dla celów w/w  konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..                                               … ...………………………

pieczątka instytucji delegującej                                                             podpis instruktora

 


Dodano 12:30 12-12-2011 przez OKMiG

Aktualne wydarzenia


archiwum aktualności →

Linki

Dane teleadresowe

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

ul. Parkowa 1
37-220 Kańczuga

NIP 794-16-86-192
Regon 001026929


Tel. 016-642-30-73

e-mail: okmig@op.pl