• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zapraszamy na Ferie z Ośrodkiem Kultury:-)

    Serdecznie Zapraszamy Dzieci i młodzież na spędzenie czasu wolnego podczas Ferii Zimowych z naszym Ośrodkiem Kultury:-)...

Czytaj dalej →

"Stała nam się dziś nowina..." - relacja z Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Pawłosiowie

      14.01.2018 r Zespół Śpiewaczy "Krzeczowiczanki" z Krzeczowic reprezentował miasto i gminę Kańczuga na XIX Regionalnym Przeglądzie Grup Śpiewaczych "Kolędy i Pastorałki" w Pawłosiowie......

Czytaj dalej →

26 FINAŁ WOŚP JUŻ ZA NAMI...

Jak co roku w Kańczudze odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Była to już XXVI edycja tego wydarzenia. W Kańczudze WOŚP zagrała dziewiętnasty raz....

Czytaj dalej →

Zapraszamy na WOŚP

                     ZAPRASZAMY CIEPŁO  I SERDECZNIE  NA WIELKI FINAŁ W MAŁYM MIEŚCIE!!!...

Czytaj dalej →

Finał Konkursu "Szopka Betlejemska"

   IV Gminny Konkurs „ Szopka Betlejemska” to poznawanie i kultywowanie tradycji obrzędowych Świąt Bożego Narodzenia, poprzez zastosowanie różnych technik i form plastycznych rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, uzdolnień plastycznych i doskonalenie możliwości warsztatowych poprzez działania plastyczne w różnych materiałach i technikach....

Czytaj dalej →

REGULAMIN X GMINNEGO PRZEGLĄDU INSCENIZACJI BOŻONARODZEN

1.     Organizator

 

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

 

 2. Termin i miejsce

 

22 styczeń 2012 r.  początek godz. 14:30

 

sala  Ośrodka Kultury Miasta Gminy w Kańczudze

ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga

 

 3. Cel imprezy

 

- popularyzacja obrzędów i zwyczajów związanych z okresem

  Bożonarodzeniowym

- doskonalenie warsztatu teatralnego instruktorów  i zespołów                 

  biorących udział w przeglądzie

- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie tworzenia inscenizacji

 

4. Kryteria oceny i nagrody

 

 -dobór repertuaru

 -autentyczność obrzędów

 -scenografia

 -ogólny wyraz artystyczny

 Jury oceniające inscenizacje Bożonarodzeniowe przyzna nagrody

 ( upominki )  najlepszym zespołom. Wszystkim  zostaną wręczone dyplomy.

   5. Uczestnicy

W przeglądzie mogą brać udział dziecięce zespoły działające przy Szkołach Zespołach Szkolno-Gimnazjalnych i Przedszkolach z terenu miasta i gminy Kańczuga. Zespoły oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych.

 

a)      Grupa młodsza  klasy od 0 do III

b)      Grupa starsza klasy od IV i wyżej

 

 Czas trwania inscenizacji -  do 20 min !!

 Czas montażu scenografii nie może przekraczać 10 min.

6. Warunki uczestnictwa

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie karty zgłoszenia

 

do dnia 16.01.2012 r.

 

na adres:  OKMiG Kańczuga,

ul. Parkowa 1 , 37-220 Kańczuga                                                                                                        

 

                                                                                                                            

 7. Koszty podróży uczestników, transportu, dekoracji i rekwizytów                                       

pokrywają instytucje delegujące.

 

8. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, naświetlenie sceny,

  magnetofon i odtwarzacz płyt kompaktowych.

 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności

występujących zespołów.

                                                                                                                                            10. Wszystkie dzieci biorące udział w przeglądzie otrzymają poczęstunek.

 

                            

Wszelkich informacji udzielają instruktorzy OKMiG

pod nr tel. 16 642 30 73

wtorek godz. 8:00 - 16:00,

środa – piątek godz. 08:00 - 22:00

                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                   Z A P R A S Z A M Y   D O   U D Z I A Ł U  !

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO

X GMINNEGO PRZEGLĄDU INSCENIZACJI BOŻONARODZENIOWYCH

JASEŁKA2012

 

 

Nazwa zespołu ………………………………………………………………………………….………………

 

Instytucja patronująca

 

 ……….……………………………………………………………….…………………………

 

Dokładny adres i telefon instytucji

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko instruktora ………………………………………………………………………………………………….

Telefon ……………………………………… e-mail……………………

 

 

Kategoria wiekowa zespołu …………………………………………………………………………….……………..

Ilość osób w zespole + ilość osób towarzyszących

 

………………………………………………………………………………………………..

 

Warunki techniczne ( CD, oświetlenie itp. –wymienić jakie)

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Podpisanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie

danych osobowych uczestników przez organizatorów Przeglądu dla celów w/w  konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..                                               … ...………………………

pieczątka instytucji delegującej                                                             podpis instruktora

 


Dodano 12:30 12-12-2011 przez OKMiG