• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych

   W dniu 20 maja 2018 r. w Hali Sportowej przy ul. Parkowej odbędzie się Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych......

Czytaj dalej →

Anita Włodarczyk w Kańczudze

  W dniu 7 maja 2018 r. na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w Hali Sportowej w Kańczudze lekcje WF prowadziła wielokrotna mistrzyni świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk...

Czytaj dalej →

Święto Konstytucji 3-go Maja 2018

   W dniu 3 -go Maja 2018 r. odbyły się w Kańczudze Obchody Święta Konstytucji......

Czytaj dalej →

Obchody "Dnia Inwalidy"

W czwartek 19 kwietnia 2018 r. w sali OKMiG w Kańczudze odbyły się Obchody Światowego Dnia Inwalidy......

Czytaj dalej →

Miejsko -Gminne Eliminacje Turniejów BRD oraz OTWP - 2018

W dniu 17.04.2018 r. w OKMiG w Kańczudze odbyły się miejsko - gminne eliminacje Turniejów BRD i OTWP.......

Czytaj dalej →

REGULAMIN X GMINNEGO PRZEGLĄDU INSCENIZACJI BOŻONARODZEN

1.     Organizator

 

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

 

 2. Termin i miejsce

 

22 styczeń 2012 r.  początek godz. 14:30

 

sala  Ośrodka Kultury Miasta Gminy w Kańczudze

ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga

 

 3. Cel imprezy

 

- popularyzacja obrzędów i zwyczajów związanych z okresem

  Bożonarodzeniowym

- doskonalenie warsztatu teatralnego instruktorów  i zespołów                 

  biorących udział w przeglądzie

- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie tworzenia inscenizacji

 

4. Kryteria oceny i nagrody

 

 -dobór repertuaru

 -autentyczność obrzędów

 -scenografia

 -ogólny wyraz artystyczny

 Jury oceniające inscenizacje Bożonarodzeniowe przyzna nagrody

 ( upominki )  najlepszym zespołom. Wszystkim  zostaną wręczone dyplomy.

   5. Uczestnicy

W przeglądzie mogą brać udział dziecięce zespoły działające przy Szkołach Zespołach Szkolno-Gimnazjalnych i Przedszkolach z terenu miasta i gminy Kańczuga. Zespoły oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych.

 

a)      Grupa młodsza  klasy od 0 do III

b)      Grupa starsza klasy od IV i wyżej

 

 Czas trwania inscenizacji -  do 20 min !!

 Czas montażu scenografii nie może przekraczać 10 min.

6. Warunki uczestnictwa

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie karty zgłoszenia

 

do dnia 16.01.2012 r.

 

na adres:  OKMiG Kańczuga,

ul. Parkowa 1 , 37-220 Kańczuga                                                                                                        

 

                                                                                                                            

 7. Koszty podróży uczestników, transportu, dekoracji i rekwizytów                                       

pokrywają instytucje delegujące.

 

8. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, naświetlenie sceny,

  magnetofon i odtwarzacz płyt kompaktowych.

 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności

występujących zespołów.

                                                                                                                                            10. Wszystkie dzieci biorące udział w przeglądzie otrzymają poczęstunek.

 

                            

Wszelkich informacji udzielają instruktorzy OKMiG

pod nr tel. 16 642 30 73

wtorek godz. 8:00 - 16:00,

środa – piątek godz. 08:00 - 22:00

                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                   Z A P R A S Z A M Y   D O   U D Z I A Ł U  !

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO

X GMINNEGO PRZEGLĄDU INSCENIZACJI BOŻONARODZENIOWYCH

JASEŁKA2012

 

 

Nazwa zespołu ………………………………………………………………………………….………………

 

Instytucja patronująca

 

 ……….……………………………………………………………….…………………………

 

Dokładny adres i telefon instytucji

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko instruktora ………………………………………………………………………………………………….

Telefon ……………………………………… e-mail……………………

 

 

Kategoria wiekowa zespołu …………………………………………………………………………….……………..

Ilość osób w zespole + ilość osób towarzyszących

 

………………………………………………………………………………………………..

 

Warunki techniczne ( CD, oświetlenie itp. –wymienić jakie)

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Podpisanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie

danych osobowych uczestników przez organizatorów Przeglądu dla celów w/w  konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..                                               … ...………………………

pieczątka instytucji delegującej                                                             podpis instruktora

 


Dodano 12:30 12-12-2011 przez OKMiG