• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH W ŁOPUSZCE WIELKIEJ

   19 listopada 2017r.w niezwykle uroczystej oprawie cztery pary małżeńskie z Łopuszki Wielkiej świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego....

Czytaj dalej →

IV Gminny Konkurs Szopka Betlejemska

  Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze Organizator IV Gminego Konkursu "Szopka Betlejemska" zaprasza dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Kańczuga oraz uczniów uczęszczających do Szkół  znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Kańczuga do udziału w w/w konkursie....

Czytaj dalej →

KONCERT NIEPODLEGŁOŚCI

   W dniu 12.11.2017 r. w OKMiG w Kańczudze odbył się wyjątkowy koncert pieśni patriotycznych z udziałem publiczności uświetniający obchody Narodowego Święta Niepodległości....

Czytaj dalej →

Święto Niepodległości 2017

    W dniu 11 listopada 2017 r. odbyły się w Kańczudze Obchody Święta Niepodległości......

Czytaj dalej →

Bezpłatny kurs komputerowy

     W Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze trwa nabór na bezpłatny kurs komputerowy od podstaw ( 72 godz ) ......

Czytaj dalej →

JUBILEUSZ 50-LECIA KGW W RĄCZYNIE

              Uroczystość 50-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Rączynie rozpoczęła się  Mszą Św. w intencji Jubilatek w Kościele  p.w.  Nawiedzenia NMP w Rączynie, następnie barwnym korowodem zaproszeni goście udali się do Domu Strażaka, gdzie  powitania gości dokonała przewodnicząca KGW Pani Ewa Kubicka.                                                                              W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział zaproszeni goście,  którzy dziękując za dotychczasową  działalność życzyli dalszej owocnej pracy ,byli wśród nich:  prof. dr hab. n. med. dr h. c. Jan Haftek – Honorowy Obywatel  Miasta i Gminy Kańczuga, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego pan Lucjan Kuźniar, Starosta Przeworski pan Zbigniew Kiszka i pani Krystyna Sowa, Burmistrz naszej Gminy pan Jacek Sołek wraz z Sekretarz Urzędu panią Teresą Argasińską, skarbnik Urzędu panią Małgorzatą Michna i Przewodniczącym Rady Miasta panem Emilem Drąg,  Prezes Lokalnej Grupy Działania „Z Tradycją w Nowoczesność”  pani Jolanta Kędzior i pan Tomasz Stec,  Komendant Komisariatu Policji w Kańczudze pan Andrzej Żygadło,  Dyrektor  Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze pan Jan Krupiński i pani Barbara Kalińska, pani Lucyna Orzechowska dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rączynie, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Przeworsku  pan Tomasz Bury,  kierownik Banku Spółdzielczego w Dynowie o/ Kańczuga pan Paweł Kuźma, pani Halina Rączka Prezes Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w gminie Kańczuga wraz z panią Katarzyną Urban,  pani Zofia Kalamarz - przewodnicząca Powiatowej Rady KGW w Przeworsku,  Panie Teresa Hamulecka i Zofia Piskorz przedstawicielki Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Przeworsku,  Pan Edward Cholewa – Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jarosławiu,  pan  Andrzej Chmiel sołtys wsi Rączyna, oraz delegacje dziewięciu KGW z terenu całej gminy.                                                                                                                         Po okolicznościowych wystąpieniach pani Krystyna Kłopot w telegraficznym skrócie  przedstawiła  50-letnią  historię działalności Koła.   Jubileusz KGW stał się pretekstem do uhonorowania i podziękowania wszystkim osobom, które swoją postawą zasłużyły sobie na niwie społecznej działalności dla KGW w Rączynie.  Wyrazem podziękowań dla obecnej pani przewodniczącej był list gratulacyjny i kwiaty wręczone przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga a dla byłych przewodniczących i długoletnich działaczek KGW piękne bukiety kwiatów.                                                                                              

Z okazji 50-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Rączynie starsze członkinie zostały wyróżnione medalami Orderu Serca -  Matkom Wsi,  jako symbol  uznania za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków, za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku humanistycznych postaw moralnych, za aktywność społeczno-zawodową w  środowisku wiejskim i umiłowanie Ojczyzny.  Ordery Serca - Matkom Wsi wręczyli Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego pan Lucjan Kuźniar  i  pani Zofia Kalamarz - przewodnicząca Powiatowej Rady KGW w Przeworsku,  otrzymały je  następujące panie: Kozłowska Leonora, Kubicka Anna, Fudała Zofia i  Fujarowicz  Stanisława.                                                                                                                                                              

 Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu  młodzieży z Rączyny,  jak również piękne przyśpiewki biesiadne w wykonaniu jubilatek, które wykazały się pomysłowością i inwencją. W końcowym wystąpieniu przewodnicząca Pani Ewa Kubicka dziękując wszystkim wspaniałym gościom oraz koleżankom z zaprzyjaźnionych  KGW z Siedleczki, Sieteszy, Pantalowic, Łopuszki Wielkiej , Krzeczowic, Łopuszki Małej, Kańczugi, Niżatyc i Lipnika za uczestnictwo w obchodach jubileuszowych zapewniła zebranych, że przez kolejne 50 lat społecznego działania, członkinie KGW w Rączynie dalej będą pracować społecznie na rzecz swojego Koła i lokalnego środowiska.                                                                          Po ostatniej części, podczas uroczystego obiadu i wspólnego biesiadowania wspomnieniom i wzruszeniom nie było końca.

          Panie są w różnym wieku, czynne zawodowo i emerytki, ale bez względu na to są młode duchem, aktywne i twórcze. Chętnie biorą udział w organizowanych spotkaniach, szkoleniach, prelekcjach, warsztatach wykazując tym samym zadowolenie ze swego udziału w życiu społeczności lokalnej. Koło Gospodyń Wiejskich nadal jest tym czynnikiem integrującym społeczność lokalną, jest swego rodzaju forum kobiet. Tu mogą się zrealizować, poprosić o pomoc, wymienić się doświadczeniami i wspólnie z innymi członkiniami wpłynąć na to, co dzieje się na naszym wspólnym „podwórku”, podnieść poziom społeczno-kulturalnego życia całej społeczności, czy wreszcie własnym przykładem pokazać, że razem można naprawdę dokonać wielkich rzeczy. A współpraca z władzami i innymi organizacjami pozwala w pełni te cele realizować.  Ileż wydarzeń jest w historii KGW, które spajają całe pokolenia. Ileż radości i wzruszeń, ale również trosk czy trudów. Bez wątpienia ten  jubileusz szczególnie wpisał  się w historię lokalnego społeczeństwa, a jego obchody pozwalają dokonać podsumowania minionych lat i doświadczeń. Wiadomo  bowiem, że nie jest łatwo trwać, ale w tym przypadku celem samym w sobie jest droga,  jaką sobie obrały założycielki KGW w Rączynie. Jubileusz 50-lecia istnienia dał miejsce na wspomnienia i refleksje dotyczące działalności i pracy gospodyń wiejskich na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.                                                                                                                                        

  Paniom życzymy kolejnych  owocnych jubileuszy.

GALERIA---------->KLIKNIJ


Dodano 11:15 17-05-2012 przez OKMiG

Aktualne wydarzenia


archiwum aktualności →

Linki

Dane teleadresowe

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

ul. Parkowa 1
37-220 Kańczuga

NIP 794-16-86-192
Regon 001026929


Tel. 016-642-30-73

e-mail: okmig@op.pl